Geplaatst op 3 december, 2018 om 15:00 door lokale economie Willebroek

vacature augustuskermis Willebroek: autoscooter of andere (grote) attractie

Kermis:           Willebroek – Augustuskermis

Datum:           zaterdag 3 augustus tot en met woensdag 7 augustus 2019 (oprijden woensdag 31 juli 2019 om 14u00)  

Toewijzing:    contract van 1 dienstjaar. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.

Attractietype: autoscooter of andere (grote) attractie gericht op jongeren en volwassene.

Uitgezonderd: attracties voor kinderen (zoals visspel, pottenspel, kindermolen, ….) , alsook lunapark, schietkraam en/of snackkramen komen niet in aanmerking.

 

Technische specificaties:

Maximaal 26m voorgevellengte op maximaal 12 diepte (inclusief kassa) in open toestand.

Bijzonderheden: stroomvoorzieningen via eigen stroomaggregaat. Er is geen mogelijkheid tot het plaatsen van woonwagens/ caravan.

 

Situering van de standplaats: Louis De Naeyerplein t.h.v. huisnummer 29/30.

Retributie:Kramen en kindermolens € 12,00 per strekkende meter; Lunaparken € 44,00 per strekkende meter; Autoscooters € 413,00 forfaitair bedrag; Grote molens vanaf doormeter 18 meter € 374,00.

 

voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen – kandidaatstelling:Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Willebroek – Dienst Lokale Economie – Pastorijstraat 1 – 2830 Willebroek voor vrijdag 29 maart 2019 en dit:

 • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst lokale economie aan An Van doorne
 • of per e-mail met ontvangstmelding bij lokale.economie@willebroek.be

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • naam, voornaam en/of firmanaam;
 • adres;
 • e-mail;
 • gsm-nummer en/of telefoonnummer;
 • omschrijving van de kermisattractie;
 • afmetingen van de kermisattractie in gesloten toestand;
 • afmetingen van de kermisattractie in open toestand;
 • afmetingen van de kassa indien ze losstaat;
 • afmetingen van het stroomaggregaat;

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • foto van de attractie;
 • kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
 • kopie identiteitskaart;
 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen;
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit;
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing);
 • attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s;
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid;
 • recent bewijs ;
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft (type A of B).

 

Criteria van toewijzing:

 • de aard van de attractie;
 • de technische specificaties van de attractie;
 • de graad van veiligheid van de attractie;
 • de aantrekkingskracht van de attractie;
 • de deskundigheid van de uitbater;
 • desgevallend, de nuttige ervaring;
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat;
 • de volledigheid van het dossier.

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met An Van doorne van de dienst lokale economie : lokale.economie@willebroek.be of bel 03 866 90 30.

Ontvang de nieuwe items

Wenst u de nieuwe items te ontvangen ?