Geplaatst op 3 december, 2018 om 15:08 door lokale economie Willebroek

vacature Heindonk kermis (Willebroek)): (kinder)molen of gelijkaardig

Kermis:           dorpskermis Heindonk

Datum:           zaterdag 7 en zondag 8 september 2019 (oprijden: Praktische informatie omtrent opstellen en afbouw worden later meegedeeld – meestal heeft het oprijden plaats op de donderdag voorafgaand aan de kermis)

Toewijzing:    contract van 1 dienstjaar voor de duur van de kermis. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.

Attractietype: (kinder)molen of gelijkaardige attractie.

Technische specificaties: Maximaal 8m diameter in open toestand (inclusief kassa). Bijzonderheden: stroomvoorzieningen via eigen stroomaggregaat. Er is geen mogelijkheid tot het plaatsen van woonwagens/ caravan, … .

Situering van de standplaats: Dorpsplein te Heindonk (op het pleintje t.h.v.Café De Zwaan).

Retributie: Er is geen retributie van toepassing voor deze dorpskermis.

voorwaarden inzake toewijzing van standplaatsen – kandidaatstelling:Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Willebroek – Dienst Lokale Economie – Pastorijstraat 1 – 2830 Willebroek vóór woensdag 1 mei 2019 en dit:

 • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding
 • door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst lokale economie
 • of per e-mail met ontvangstmelding bij lokale.economie@willebroek.be

 

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • naam, voornaam en/of firmanaam;
 • adres;
 • e-mail;
 • gsm-nummer en/of telefoonnummer;
 • omschrijving van de kermisattractie;
 • afmetingen van de kermisattractie in gesloten toestand;
 • afmetingen van de kermisattractie in open toestand;
 • afmetingen van de kassa indien ze losstaat;
 • afmetingen van het stroomaggregaat;

 

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • foto van de attractie;
 • kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
 • kopie identiteitskaart;
 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen;
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit (indien van toepassing);
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing);
 • attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s;
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid;
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft (type A of B);

Criteria van toewijzing:

 • de aard van de attractie
 • de technische specificaties van de attractie
 • de graad van veiligheid van de attractie
 • de aantrekkingskracht van de attractie
 • de deskundigheid van de uitbater
 • desgevallend, de nuttige ervaring
 • de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat
 • de volledigheid van het dossier

 

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst lokale economie : lokale.economie@willebroek.be of bel 03 866 90 30.

Locatie

Sponsor

Surmont

Ontvang de nieuwe items

Wenst u de nieuwe items te ontvangen ?