Geplaatst op 11 februari, 2019 om 11:12 door britsie

Vacatures Sinksenkermis Dessel

Kermis: Sinksenkermis Dessel

Datum: zondag  9 en maandag 10 juni 2019 (oprijden: het oprijden vindt plaats op de donderdag voorafgaand aan de kermis)

Toewijzing: contract van 1 dienstjaar voor de duur van de kermis. Na 3 opeenvolgende dienstjaren dezelfde standplaats te hebben verkregen heeft de kermisuitbater recht op een abonnement voor de duur van 5 dienstjaren.

Attractietype: Klein vermaak (geen concurrerende attracties)

Situering van de standplaats: Dessel Markt

Standgeld: 1,20 euro de vierkante meter voor de eerste 140 ingenomen vierkante meters

Kandidaatstelling: Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, te worden bezorgd aan het Gemeentebestuur Dessel – Dienst Lokale Economie – Hannekestraat 1 – 2480 Dessel vóór 19 april 2019 en dit:
per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstmelding bij lokale.economie@dessel.be

Op uw kandidatuur vermeldt u:
naam, voornaam en/of firmanaam;
adres;
e-mail;
gsm-nummer en/of telefoonnummer;
omschrijving van de kermisattractie;
afmetingen van de kermisattractie in open en gesloten toestand;
afmetingen van de kassa indien ze losstaat;

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:
foto van de attractie;
kopie van de “machtiging als werkgever in kermisactiviteiten” voor eigen rekening;
kopie identiteitskaart;
attest van de keuring betreffende brandblustoestellen;
attest van de keuring betreffende elektriciteit (indien van toepassing);
attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing);
attest van de verzekeringspolis tegen brandrisico’s;
attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid;
bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen, wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft (type A of B);
Criteria van toewijzing:
de aard van de attractie
de technische specificaties van de attractie
de graad van veiligheid van de attractie
de aantrekkingskracht van de attractie
de deskundigheid van de uitbater
desgevallend, de nuttige ervaring
de ernst en het zedelijk gedrag van de kandidaat
de volledigheid van het dossier

Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst lokale economie : lokale.economie@dessel.be of bel 014 38 99 27

Locatie

Sponsor

Surmont

Ontvang de nieuwe items

Wenst u de nieuwe items te ontvangen ?